آغاز تنش جدید بین امارات و قطر؛ دوحه: ادعای امارات در تکذیب اخراج قطریها دروغ است

دانشجو

ادامه مطلب

view:26 منبع: خبرپو - 5 ماه پیش