آغاز تنش جدید بین امارات و قطر؛ دوحه: ادعای امارات در تکذیب اخراج قطریها دروغ است

دانشجو

ادامه مطلب

view:18 منبع: خبرپو - 3 ماه پیش