آغاز برنامه‌های زیر سایه خورشید در استان کرمانشاه

ناظر مالی و اقتصادی مجموعه فرهنگی 313 یار موعود کرمانشاه گفت : برنامه‌های زیر سایه خورشید در استان آغاز شده است.

ادامه مطلب

view:200 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش