آغاز برنامه‌های زیر سایه خورشید در استان کرمانشاه

ناظر مالی و اقتصادی مجموعه فرهنگی 313 یار موعود کرمانشاه گفت : برنامه‌های زیر سایه خورشید در استان آغاز شده است.

ادامه مطلب

view:105 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش