آغاز آب گیری مخازن آب انبار‌های احمدآباد اردکان

سه عدد از مخازن آب انبار‌های موجود در سطح شهر احمدآباد از توابع شهرستان اردکان آبگیری شد.

ادامه مطلب

view:2 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 هفته پیش