آش و حلیم ماه رمضان کیلویی ۱۵ هزار تومان عرضه در ساندویچی‌ها غیرمجاز است

رئیس اتحادیه پزندگان غذاهای سنتی با بیان اینکه عرضه آش و حلیم در ساندویچی‌ها غیرمجاز است، گفت: واحدهای مجاز عرضه با بنرهای متحد‌الشکل از واحدهای غیرمجاز قابل تشخیص هستند.

ادامه مطلب

view:106 منبع: فارس - 1 سال پیش