آشنایی فعالان خوشه کسب و کار سنگ با فرآیند ایجاد کنسرسیوم

قم فردا: مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم از برگزاری نشست آموزشی آشنایی با نحوه تشکیل کنسرسیوم، ویژه واحدهای سنگبری استان به همت دفتر توسعه خوشه کسب و کار سنگ خبر داد.

ادامه مطلب

view:152 منبع: قم فردا - 1 سال پیش