آزمون انتخابی برای گزینش مدرسان داوری برگزار شد

دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال از برگزاری آزمون دانش داوری و زبان انگلیسی برای انتخاب مدرسان داوری در بخش آقایان و بانوان خبر داد.

ادامه مطلب

view:59 منبع: واحد مرکزی خبر - 10 ماه پیش