آزار جنسی ۵۴۷ پسر بچه در کلیسا در آلمان

یک هفته نامه آلمانی با استناد به تحقیقات یک وکیل آلمانی از خشونت و آزاد جنسی علیه ۵۴۷ کودک آوازه خوان در گروه کر کلیسای جامع کاتولیک این کشور خبر داد.

ادامه مطلب

view:93 منبع: پارسینه - 1 سال پیش