آزار جنسی صدها پسر بچه در کلیسا

یک وکیل آلمانی از آزار جنسی بیش از 547 پسر بچه در کلیسای کاتولیک این کشور خبر داد.

ادامه مطلب

view:62 منبع: فردا - 7 ماه پیش