آزاداندیشی دینی راه تولید علم را می گشاید

استاد جامعه شناسی دانشگاه های تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، روندی را که حاکم بر دانشگاه های کشور است، واجد شرایطی که به تولید علم و جنبش نرم افزاری بیانجامد نمی داند. - استاد جامعه شناسی دانشگاه های تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، روندی را که حاکم بر دانشگاه های کشور است، واجد شرایطی که به تولید علم و جنبش نرم افزاری بیانجامد نمی داند. وی در گفت وگویی که می خوانید از ضرورت ... منبع خبر: شعار سال دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:18 منبع: قطره - 4 ماه پیش