آخوندی:‌نیازی به این تعداد شعب بانک مسکن نیست

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که بانک مسکن در برخی جاها ماهیت خود را از دست داد، گفت:‌نیازی به این تعداد شعب بانک مسکن نیست و باید ۲۰ درصد آنها طی دوره ۱۰ ساله کاهش یابد.

ادامه مطلب

view:56 منبع: فردا - 9 ماه پیش