آخوندي: اخذ ماليات از خانه هاي خالي به شهرداري منتقل مي شود

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- وزير راه و شهرسازي درباره جزييات بسته پيشنهادي براي تعادل‌بخشي به بازار مسکن گفت: ماموريت وصول ماليات بر خانه‌هاي خالي از سازمان امور مالياتي به شهرداري‌ها منتقل شود تا اين مبالغ براي اجراي برنامه مسکن اجتماعي در اختيار آنها قرار گيرد.

ادامه مطلب

view:24 منبع: آریا - 4 ماه پیش