آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: فرد از زندان آزاد شده، پرونده مفتوح است و رسیدگی و تحقیقات ادامه دارد.

ادامه مطلب

view:63 منبع: 598 - 10 ماه پیش