آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: فرد از زندان آزاد شده، پرونده مفتوح است و رسیدگی و تحقیقات ادامه دارد.

ادامه مطلب

view:76 منبع: 598 - 1 سال پیش