آخرین تحولات میدانی جنوب سوریه؛ نیرو‌های ارتش در آستانه رسیدن به گذرگاه مرزی «نصیب»؛ مساحت تحت کنترل دولت در استان درعا به ۶۸ درصد رسید نقشه میدانی

میزان

ادامه مطلب

view:16 منبع: خبرپو - 2 ماه پیش