آخرین آمار شکایت از اغذیه فروشی‌ها

رئیس سامانه بهداشت ۱۹۰، از کشف و معدوم سازی بیش از ۲۰ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته خبر داد.

ادامه مطلب

view:58 منبع: فردا - 6 ماه پیش