آخرین آمار سرشماری الکترونیکی نفوس و مسکن

رئیس مرکز آمار ایران آخرین آمار سرشماری الکترونیکی را اعلام کرده واظهار کرد: هنوز برای تمدید فرصت سرشماری الکت...

ادامه مطلب

view:48 منبع: سیتنا - 4 ماه پیش