آتش سوزی در ساختمان مسکونی 

یک ساختمان مسکونی دو طبقه در کوثر قزوین طعمه حریق شد

ادامه مطلب

view:39 منبع: واحد مرکزی خبر - 6 ماه پیش