آتش سوزی در ساختمان مسکونی 

یک ساختمان مسکونی دو طبقه در کوثر قزوین طعمه حریق شد

ادامه مطلب

view:71 منبع: واحد مرکزی خبر - 9 ماه پیش