آتش سوزی در ساختمان مسکونی 

یک ساختمان مسکونی دو طبقه در کوثر قزوین طعمه حریق شد

ادامه مطلب

view:54 منبع: واحد مرکزی خبر - 8 ماه پیش