آتش به قدیمی‌ترین پل اهواز رسید بی‌اطلاعی میراث فرهنگی درباره ابعاد آتش‌سوزی ومیزان خسارت

پل سیاه اهواز در اثر حریقِ نیزارهای کارون آتش گرفت.

ادامه مطلب

view:1 منبع: ایلنا - 1 هفته پیش