آب و هوای مناطق مختلف جهان به روایت جدول

طبق نقشه های هواشناسی ماگادون با دمای 27- سردترین شهر جهان و دارسلام با 33 درجه گرم ترین شهر جهان است.

ادامه مطلب

view:173 منبع: افکار - 1 سال پیش