آب شرب ۴ میلیون نفر در دولت یازدهم تأمین شد

در طول دولت یازدهم آب شرب و بهداشتی ۴ میلیون روستایی در سراسر کشور تأمین شد.

ادامه مطلب

view:65 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش