آبرسانی به 662 روستای لرستان در دولت یازدهم

استاندار لرستان در مراسم افتتاح مجتمع آبرسانی شهید بروجردی بیان داشت:در دولت یازدهم 662 روستا آبرسانی شده است که قبل از آن 406 روستا آبرسانی شده بود و آبرسانی روستاها 62 درصد رشد داشته است،اعتبارات از 98 میلیارد تومان به 235 میلیارد تومان رسیده که 240 درصد رشد داشته است.

ادامه مطلب

view:88 منبع: خبر انلاین - 10 ماه پیش