آبادان و خرمشهر در صف آب! تصاویر

آبادان به دلیل احاطه شدن توسط ۲ رودخانه عظیم کارون و اروند از دیرباز به جزیره سبز شناخته شده است اما این روزها با ورود آب دریا به جزیره نمک تبدیل شده است.

ادامه مطلب

view:7 منبع: آفتاب - 3 ماه پیش