«مردم شناسی تحول در علوم انسانی» منتشر شد

قم فردا: کتاب «مردم شناسی تحول در علوم انسانی» اثر دکتر ابراهیم فیاض (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) از سوی انتشارات کتاب فردا و با همکاری دفتر نشر معارف منتشر شد.

ادامه مطلب

view:16 منبع: قم فردا - 3 ماه پیش