«غلامرضا سلیمانی امیری» به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی تعیین شد

هیئت وزیران در جلسه امروز خود به غلامرضا سلیمانی امیری به عنوان رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران رأی اعتماد داد و از خدمات رییس کل پیشین تقدیر کرد.

ادامه مطلب

view:29 منبع: نیوزفا - 4 ماه پیش