«درد» بی‌امان هزینه دارد

بیمار باشی، درد بکشی و یاد حرف مقام‌معظم‌ رهبری بیفتی که می‌گفتند بیمار و خانواده‌اش نباید دغدغه‌ای جز رنج بیماری داشته باشند، آن‌گاه است که دنیا بر سرت خراب می‌شود، چرا که هزینه‌های طاقت‌فرسای دارو پا را فراتر گذاشته و دردت را دوچندان کرده است. داروهای گران‌قیمت و کمیابی که...

ادامه مطلب

view:15 منبع: 55 آنلاین - 4 ماه پیش