«تاوان تعجیل» در برجام از روزشماری روحانی و ترکان تا «التماس صبر» در پسابرجام

اسناد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد مقامات دولت یازدهم عجله زیاد برای انعقاد برجام داشته‌اند و اکنون وقت بیان علت آن همه تعجیل و شتاب بی‌نتیجه فرا رسیده است.

ادامه مطلب

view:86 منبع: جنوب نیوز - 1 سال پیش