«بر مدار حرم» منتشر شد خاطرات شهید مرتضی کریمی شالی از روزهای دفاع

کتاب «بر مدار حرم» زندگی و خاطرات شهید مدافع حرم مرتضی کریمی شال به تازگی منتشر شد.

ادامه مطلب

view:40 منبع: 598 - 8 ماه پیش