"همام حمودی" رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق شد

مجلس اعلامی اسلامی عراق امروز (یکشنبه) "همام حمودی" را به عنوان رئیس جدید خود انتخاب کرد.

ادامه مطلب

view:51 منبع: نامه نیوز - 6 ماه پیش