"صدای هدر دادن آب و سیمای لامپ اضافی" در صدا و سیما

اگر الگوی درست مصرف از رسانه‌ای مانند صدا و سیما ارائه نشود، از چه رسانه‌ای و از کجا باید چنین انتظاری داشت؟

ادامه مطلب

view:15 منبع: عصر ایران - 5 ماه پیش