"شیخ عیسی قاسم" در حِصن مقاومت

نیروهای امنیتی بعد از متفرق کردن تحصن کنندگان در اطراف منزل شیخ عیسی قاسم منزل این عالم بزرگ دینی را به محاصره خود درآورند.

ادامه مطلب

view:92 منبع: آران نیوز - 3 ماه پیش