"خروج ایران از برجام آری یا نه"

یکی از شعارهای انتخاباتی ترامپ این بود که چون توافق بر جام یک توافق بد است، در صورت رییس جمهور شدن آن را پاره خواهد کرد!

ادامه مطلب

view:89 منبع: قم فردا - 10 ماه پیش