"تتلو" تابلوی بن بست اصول‌گرایی

دوستی با تتلو باعث شده است ناظران و تحلیل‌گران سیاسی بگویند اصول‌گرایان رو به افول رفته‌اند.

ادامه مطلب

view:50 منبع: عصر ایران - 1 سال پیش