"رفتن" و "فِراری" به شبکه نمایش خانگی می‎آیند

برای فیلم های "جشن دلتنگی"،" رفتن ،" تگرگ و آفتاب" و" فِراری" پروانه نمایش خانگی صادر شد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: ویستا - 4 ماه پیش